Granty

VVVS - eviduje publikace, akce (granty, výzkumné záměry a smlouvy) a uznání vědeckou komunitou.

Přehled grantů z jednotlivých let:

2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998,

Granty v VVVS - 2023

Počet záznamů: 34, dotaz trval: s, datum: 2024-07-16T00:00:01.637+02:00

Participation of CTU students and staff at quantum computing hackathon by IBM Quantum Hub at National Taiwan University
Autor:Gábris, A.; Číslo grantu:N62909-23-1-2077; Od:2023, do: 2023
Workshop JČF 2023
Autor:Hubáček, Z.; Číslo grantu:SVK 38/23/F4; Od:2023, do: 2023
The 31st Student Conference "Winter School on Mathematical Physics"
Autor:Hrivnák, J.; Číslo grantu:SVK 37/23/F4; Od:2023, do: 2023
Šestý miniworkshop difrakce, ultraperiferních srážek a korelací
Autor:Contreras, J.; Číslo grantu:SVK 36/23/F4; Od:2023, do: 2023
15th Student Workshop - School on Plasma Physics
Autor:Břeň, D.; Číslo grantu:SVK 35/23/F4; Od:2023, do: 2023
Výzkum protonových srážek v experimentu ATLAS na urychlovači LHC
Autor:Zaplatílek, O.; Číslo grantu:SGS23/077/OHK4/1T/14; Od:2023, do: 2023
FJFI - Arvind Khuntia
Autor:Khuntia, A.; Číslo grantu:; Od:2022, do: 2024
FJFI - Sara Abbasi
Autor:Abbasi, S.; Číslo grantu:; Od:2022, do: 2024
Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon Europe through a joint programme of the members of the EUROfusion consortium
Autor:Svoboda, V.; Číslo grantu:; Od:2021, do: 2025
Týden vědy na Jaderce 2023
Autor:Svoboda, V.; Číslo grantu:0051/7/NAD/2023; Od:2023, do: 2023
FJFI - Rajendran Muthuganesan
Autor:Rajendran, M.; Číslo grantu:; Od:2022, do: 2023
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast České republiky
Autor:Chaloupka, P.; Číslo grantu:LM2023060; Od:2023, do: 2026
Brookhavenská národní laboratoř – účast České republiky
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:LM2023034; Od:2023, do: 2026
Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN
Autor:Contreras, J.; Číslo grantu:LM2023040; Od:2023, do: 2026
Národní centrum pro letectví a kosmonautiku - 1.rozvojový projekt TN02000009/02 Radiation - hard microelectronics for space
Autor:Marčišovský, M.; Číslo grantu:TN02000009/02; Od:2023, do: 2028
Výzkum a vývoj radiačně odolných polovodičových řešení
Autor:Marčišovský, M.; Číslo grantu:TK05020011; Od:2023, do: 2025
IIS zdravotník-pacient
Autor:Chaloupka, P.; Číslo grantu:FW06010667; Od:2023, do: 2025
Kvantové algoritmy a jejich simulace na různých patformách
Autor:Novotný, J.; Číslo grantu:SGS22/181/OHK4/3T/14; Od:2022, do: 2024
Výzkum pokročilých technik pro laserem řízené plazmové urychlovače
Autor:Myška, M.; Číslo grantu:SGS22/180/OHK4/3T/14; Od:2022, do: 2024
Studium husté jaderné hmoty - experiment CBM
Autor:Chaloupka, P.; Číslo grantu:SGS22/179/OHK4/3T/14; Od:2022, do: 2024
Struktury, metody a aplikace matematické fyziky
Autor:Hrivnák, J.; Číslo grantu:SGS22/178/OHK4/3T/14; Od:2022, do: 2024
Fenomenologické modely silných interakcí při vysokých energiích
Autor:Čepila, J.; Číslo grantu:SGS22/177/OHK4/3T/14; Od:2022, do: 2024
Studium základních vlastností QCD detektorem ALICE
Autor:Contreras, J.; Číslo grantu:SGS22/176/OHK4/3T/14; Od:2022, do: 2024
Výzkum udržení plazmatu magnetickým polem v tokamaku
Autor:Břeň, D.; Číslo grantu:SGS22/175/OHK4/3T/14; Od:2022, do: 2024
Studium vlastností jaderné hmoty na experimentu STAR
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:SGS22/174/OHK4/3T/14; Od:2022, do: 2024
Studium kvark gluonového plazmatu a podmínek jeho vzniku
Autor:Trzeciak, B.; Číslo grantu:GA23-07499S; Od:2023, do: 2025
Vícečásticová kvantová dynamika na grafech a hypergrafech - teorie a aplikace
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:GA23-07169S; Od:2023, do: 2025
Czech National Quantum Communication Infrastructure
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:SEP-210812928; Od:2023, do: 2026
DigiQ
Autor:Gábris, A.; Číslo grantu:SEP-210825313; Od:2022, do: 2026
Hmota v extrémních podmínkách a relativistické srážky těžkých iontů
Autor:Tomášik, B.; Číslo grantu:GA22-25026S; Od:2022, do: 2024
New Diagnostic Methods for Study of Runaway Electrons in Tokamaks
Autor:Kulkov, S.; Číslo grantu:SGS21/167/OHK4/3T/14; Od:2021, do: 2023
Projevy saturace s novou úrovní přesnosti pro budoucí elektron-iontové urychlovače
Autor:Čepila, J.; Číslo grantu:GA22-27262S; Od:2022, do: 2024
European Master of Science in Nuclear Fusion and Engineering Physics
Autor:Mlynář, J.; Číslo grantu:610557-EPP-1-2019-1-FR-EPPKA1-JMD-MOB; Od:2020, do: 2026
Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:EF16_019/0000778; Od:2018, do: 2023