Okruhy SZZ FPTF

Státní závěrečné zkoušky oboru FPTF zahrnují:

 

  • obhajobu bakalářské / diplomové práce
  • prezentaci písemných posudků vedoucího práce a alespoň jednoho oponenta s návrhy klasifikace práce
  • na bakalářském stupni

ústní část zkoušky z předmětu obecného základu příslušného oboru

Aplikovaná fyzika

a z jednoho předmětu odborného zaměření s možností výběru:

Struktura a fyzika pevných látek

Mechanika materiálů

Základy laserové techniky a fotoniky

Základy vědeckého počítání

Základy fyziky plazmatu

 

  •  na magisterském stupni

ústní část zkoušky z předmětu obecného základu příslušného oboru

Teorie plazmatu

z jednoho předmětu odborného zaměření s možností výběru:

Fyzika tokamaků

Fyzika inerciální fúze

a z druhého předmětu odborného zaměření s možností výběru:

Diagnostika plazmatu

Počítačová fyzika

Nauka o materiálu