Granty

VVVS - eviduje publikace, akce (granty, výzkumné záměry a smlouvy) a uznání vědeckou komunitou.

Přehled grantů z jednotlivých let:

2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998,

Granty v VVVS - 2011

Počet záznamů: 20, dotaz trval: s, datum: 2024-06-20T00:00:01.303+02:00

Zimní workshop experimentální jaderné fyziky
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:SVK 23/11/F4; Od:2011, do: 2011
20th Student Konference - Winter School on Mathematical Physics
Autor:Šnobl, L.; Číslo grantu:SVK 16/11/F4; Od:2011, do: 2011
Řešení modelů ve fyzice a informatice
Autor:Chadzitaskos, G.; Číslo grantu:SGS11/132/OHK4/2T/14; Od:2011, do: 2012
Studium magnetického udržení plazmatu
Autor:Břeň, D.; Číslo grantu:SGS11/131/OHK4/2T/14; Od:2011, do: 2012
Kvantifikování neklasického chování kvantových procházek a kvantové optické sítě
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:MEB041011; Od:2010, do: 2011
Studium fundamentálních vlastností elementárních částic, jaderné hmoty a antihmoty v laboratoři CERN
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:SGS10/293/OHK4/3T/14; Od:2010, do: 2012
Analýza urbánní struktury založená na katastrálních datech
Autor:Exner, P.; Číslo grantu:SGS10/211/OHK4/2T/14; Od:2010, do: 2011
Optické realizace kvantových procházek a algoritmů na nich založených
Autor:Potoček, V.; Číslo grantu:SGS10/294/OHK4/3T/14; Od:2010, do: 2012
Studium vlastností jaderné hmoty na experimentu STAR
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:SGS10/292/OHK4/3T/14; Od:2010, do: 2012
Algebraické a geometrické struktury Poisson-Lieovy T-duality
Autor:Šnobl, L.; Číslo grantu:SGS10/295/OHK4/3T/14; Od:2010, do: 2012
Koordinové evropské fúzní vzdělávání
Autor:Svoboda, V.; Číslo grantu:224982; Od:2008, do: 2012
Účast ČR v experimentu STAR v laboratoři BNL, USA
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:LA09013; Od:2009, do: 2012
Spolupráce ČR s CERN
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:LA08015; Od:2008, do: 2012
Matematické struktury v teoretické fyzice
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:GD202/08/H072; Od:2008, do: 2011
Mezinárodní experiment ATLAS-CERN
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:LA08032; Od:2008, do: 2012
Centrum fyziky ultra-relativistických jaderných srážek
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:LC07048; Od:2007, do: 2011
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:MSM6840770039; Od:2007, do: 2013
Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku
Autor:Exner, P.; Číslo grantu:LC06002; Od:2006, do: 2011
Centrum částicové fyziky
Autor:Hlavatý, L.; Číslo grantu:LC527; Od:2005, do: 2011
Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu
Autor:Svoboda, V.; Číslo grantu:FNSPE, IPP.CR (EURATOM); Od:2000, do: 2011