Joint PhD in Fusion

Čím se studium na společném doktorském programu Fyzika vysokoteplotního plazmatu a termojaderné fúze, vypisovaném společně s Universtait Gent liší od studia na obvyklém doktorském programu FJFI ČVUT, např. v oboru Jaderné inženýrství?

Studium na tomto novém čtyřletém studijním oboru, který se nám podařilo akreditovat v roce 2020, se liší s ohledem na dohodu zejména v následujících bodech:

  1. Studium se řídí dohodou obou univerzit, kterou podepsali jejich rektoři na počátku roku 2020. Úspěšný absolvent oboru obdrží plnohodnotný diplom doktora od obou univerzit.
  2. Student musí být přijat a registrován na obou univerzitách. Obě univerzity odpouštějí studijní poplatky. Studenti přijatí a registrovaní primárně na ČVUT mají nárok na doktorské stipendium stejně jako v jiném studijním oboru. Univerzita Gent požaduje pouze zaplacení jednorázového registračního poplatku.
  3. Magisterské vzdělání v oboru není podmínkou, vyžaduje se ovšem vzdělání v oboru Fyziky, aplikovaných věd nebo inženýrství. Univerzita, u které se student registruje jako první, musí ověřit i jazykové znalosti angličtiny (buď diplom, nebo formou pohovoru), které musí odpovídat CERF úroveň B2. ČVUT také vyžaduje v rámci přijímacího řízení ověření (nostrifikci) vzdělání dosažené na zahraničních univerzitách, a sama ji provádí.
  4. Studijní program řídí mezinárodní oborová rada, složená z pěti zástupců FJFI ČVUT, pěti zástupců Universitait Gent a dvou externích odborníků.
  5. Téma disertační práce a školitelé se stanovují stejně jako v jiných doktorských programech, pouze podléhají schválení mezinárodní oborové rady, která též pravidelně sleduje pokrok studenta v práci.
  6. Každý student musí projít úvodními kurzy, odpovídající celkem 24 Evropským kreditům (ECTS) – typicky 18 za odborné předměty a 6 za transferable skills (včetně jazyků). Pokud univerzita neuděluje ECTS, stanoví Oborová rada počet ECTS kreditů Student musí během studia absolvovat minimálně dvě mezinárodní konference, minimálně dvě konference doktorandů (PhD event, pokud jej bude FuseNet pořádat), musí mít alespoň dva články jako první autor v recenzovaném mezinárodním časopise.
  7. Každý student musí během studia strávit celkem minimálně šest měsíců na partnerské univrezitě nebo v laboratoři stanovené partnerskou univerzitou.
  8. Každý student musí absolvovat státní doktorskou zkoušku podle studijních řádů ČVUT, a také obhajobu disertační práce, a také veřejnou obhajobu disertační práce dle pravidel partnerské univerzity. Zkušební komise sestavuje mezinárodní oborová rada, přičemž respektuje studijní řád příslušných univerzit.

Kontakty

Garantem společného programu na FJFI ČVUT je prof. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D. z katedry fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hlavním koordinátorem programu na Univerzitě v Gentu je prof. Dr. Geert Verdoolaege, z katedry aplikované fyziky Fakulty inženýrství a architektury na Univerzitě v Gentu, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Výstupy projektu Joint Degree - materiály ke studiu