Granty

VVVS - eviduje publikace, akce (granty, výzkumné záměry a smlouvy) a uznání vědeckou komunitou.

Přehled grantů z jednotlivých let:

2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998,

Granty v VVVS - 1998

Počet záznamů: 18, dotaz trval: s, datum: 2024-04-16T00:00:01.375+02:00

Kontakt s CERN
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:ME 238; Od:1998, do: 2000
Křemíkové souřadnicové detektory pro základní výzkum ve fyzice částic
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:IAA1010624; Od:1996, do: 1998
Kontakt s CERN
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:ME 238; Od:1998, do: 1999
Modernizace projektové výchovy studentů a doktorandů
Autor:Tolar, J.; Číslo grantu:309801604; Od:1998, do: 1998
Interakce intenzívních vlnových pulsů s termonukleárním plazmatem tokamaku
Autor:Svoboda, V.; Číslo grantu:GA202/96/1350; Od:1997, do: 1998
Výzkum slabých interakcí při nízkých energiích - KONFERENCE
Autor:Štekl, I.; Číslo grantu:X06; Od:1998, do: 1998
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:SÚJV 06-0974; Od:1992, do: 1999
Vývoj hybridních a monolitických křemíkových pixelových detektorů
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:RPC RD19; Od:1993, do: 1999
Vývoj GaAs detektorů pro fyziku na LHC
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:RPC RD8; Od:1993, do: 1999
Křemíkové souřadnicové detektory pro základní výzkum ve fyzice částic
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:IAA1010624; Od:1996, do: 1998
Aktuální problémy matematiky a matematické fyziky
Autor:Tolar, J.; Číslo grantu:KSK1019601; Od:1996, do: 2000
Rigorozní modely integrabilních a chaotických systémů
Autor:Tolar, J.; Číslo grantu:GA202/96/0218; Od:1996, do: 1998
ROSE - Zvyšování radiační odolnosti křemíkových detektorů
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:RPC RD48; Od:1997, do: 1999
Výzkum slabých interakcí při nízkých energiích
Autor:Štekl, I.; Číslo grantu:SÚJV 05-2-09; Od:1997, do: 1999
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:06-4-0974-92; Od:1998, do: 1998
Výzkum slabých interakcí při nízkých energiích
Autor:Štekl, I.; Číslo grantu:05-2-0986-92; Od:1998, do: 1998
Dynamika atomu v optických krystalech
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:18p2; Od:1998, do: 1998
Řešitelné modely - Vědecká práce studentů spacializace matematická fyzika
Autor:Hlavatý, L.; Číslo grantu:1266/G; Od:1998, do: 1998