Zajímavé události

29.6. 2022

Další milník zdolán! Studentský tokamak GOLEM opět poukázal na jednu z jeho velkých předností, vzdáleného řízení. V rámci 2nd Edition-École de la Physique du Plasma et de la Fusion dans la Région tak mohl být výboj #39528 spuštěn až z doposud „mlčící“ Afriky, konkrétně 1 500 km vzdáleného Tunisu. Stejně tak v jeden den proběhla i další měření z Německa a Maďarska.

17.6. 2022

Studentský tokamak GOLEM si může připsat další úspěch díky středoškolskému studentovi Matyáš Pokorný, kterému tímto gratulujeme. Jeho příspěvěk Sondové měření parametrů okrajového plazmatu na tokamaku GOLEM s pomocí motorizovaného manipulátoru si ve 44. celostátním kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ) vysloužil 5. místo v oboru Fyzika. Projekt zároveň obdržel 1. cenu neziskové organizace Česká nukleární společnost a společnosti MD Projekt. Video je možné shlédnout zde YouTube - Matyáš Pokorný .

Neméně důležitý je i příspěvěk další soutěžící Eleny Purmplové v podobě Vliv tlaku pracovního plynu na generaci ubíhajících elektronů v tokamaku GOLEM. Tím obsadila 9. pozici za obor Fyzika a rovněž získala cenu České nukleární společnosti a společnosti MD Projekt. Video je možné shlédnout zde YouTube - Elena Purmplová .

Oběma soutěžícím velice děkujeme za prezentaci našeho oboru a přejeme mnoho úspěchů v nadcházejících studiích!

3.5. 2022

Pro magisterské studenty připomínáme termín podání příhlášky do doktorského studia 23.5.2022. Tento termín platí jak pro studijní program Aplikace přírodních věd, tak i pro společný program Fyzika vysokoteplotního plazmatu a termojaderné fúze ve spolupráci s Universiteit Gent. Více informací včetně přihlášky zde Doktorské studium - Přijímací řízení .

25.2. 2022

Jako doplňek k nedávné údálosti otevření PlasmaLabu dne 17. 2. 2022 přidáváme rovněž reportáž natočenou ČT, která tento úspěch přiblížila veřejnosti. Reportáž je ke zhlednutí zde www.ceskatelevize.org .

24.2. 2022

Odešel Jan Stöckel, bývalý vědecký pracovník Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR a FJFI ČVUT.

Aktivně pracoval na třech tokamacích: CASTOR, GOLEM a COMPASS. Jeho hlavní doménou bylo měření vlastností okraje plazmatu pomocí různých pokročilých elektrostatických sond.

Na FJFI ČVUT byl při adaptování tokamaku GOLEM do prostředí Univerzity jediným člověkem, který zajistil kontinuitu s jeho bývalým působením jako tokamaku CASTOR na Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd a velmi podstatně zde přispěl k rozběhu jeho důstojného provozu. Byl prvním, kdo vyslovil myšlenku, že by bylo zajímavé jej zkusit provozovat vzdáleně.

Vychoval přímo či nepřímo celou generaci mladých fúzních badatelů a technologů a bez něj by byla nemyslitelná současná úroveň bádání a vzdělávání v oblasti fyziky plazmatu v ČR.

Lidsky byl Honza velmi inspirativní člověk, který přitahoval svojí povahou hodně lidí. Nezapomenutelné a unikátní jsou jeho mimovědecké společenské aktivity s kytarou, společným pěním a dokonce tancováním. Studenti ho milovali, byl milý, velkorysý, když se dělil o své zkušenosti a schopnosti ve fyzice, vždy se usmíval a vtipkoval. Miloval to, co dělal.

V posledním letech byla jeho oblíbená věta: „Důležité je vzájemné porozumění“.

Budeme hodně vzpomínat.

S díky za vše, vedení specializace FPTF

22.2. 2022

Evropští vědci dosáhli význameného úspěchu na cestě k produkci čisté energie skrze fúzní plazma. Na největším fúzním zařízení na světě, JET, v Culham, UK bylo vyprodukováno 59 MJ fúzní energie ve stabilním deuterium-tritiovém plazmatu trvající 5 vteřin. Tím překonali rekord z roku 1997, kdy bylo dosaženo 22 MJ. Avšak tento výsledek by nebyl vědecky tolik zásadní, kdyby se nejednalo právě o JET. JET totiž disponuje jedinečným ochraným štítem vakuové nádoby z těžkých kovů a výkonného mikrovlnného ohřevu, stejně jako bude mít zásadní fúzní světový experiment ITER. Více se můžete dozvědět na www.euro-fusion.org .

19.2. 2022

Ve čtvrtek 17. února 2022 v Atriu FJFI proběhlo úspěšné slavnostní otevření PlasmaLab. Na akci dorazili nejen naši studenti, vědečtí pracovníci a učitelé z oboru, ale také mnoho hostů jejichž technické a administrativní přispění dopomohlo k vytvoření této impozantní studentské laboratoře. Po hlavním představení, exkurzích po pracovištích a přípitku večer proběhl za přijemného dobrovodu místní hudební skupiny a nemalého občerstvení :). Fotky z akce si můžete prohlédnout na stránce media.cvut.cz .


17.2. 2022

Slavnostní otevření PlasmaLab ve čtvrtek 17. února 2022 od pěti hodin odpoledne v Atriu FJFI, Břehová 7. Vítáni jsou všichni zaměstnanci a studenti fakulty. Program: prezentace v atriu, prohlídka PlasmaLab a tokamak GOLEM, občerstvení a přípitek za možného dobrovodu místní amatérské hudební skupiny.

10.-14.1. 2022

Probíhá Zimní workshop studentů oboru FPTF na Mariánské u Jáchymova, letos již počtrnácté. Studenti si zde můžou vyzkoušet prezentaci své práce před kolegy i vyučujícími nebo při vhodných sněhových podmínkách vybudovat tokamak či jiné zařízení.

Účastnící workshopu spolu se sněhovým cryostatem právě budovaného tokamaku COMPASS Upgrade