Okruhy SZZ MF

 

Státní závěrečné zkoušky oboru MF zahrnují:

 

  • obhajobu bakalářské / diplomové práce
  • prezentaci písemných posudků vedoucího práce a alespoň jednoho oponenta s návrhy klasifikace práce
  • na bakalářském stupni

ústní část zkoušky z předmětu obecného základu příslušného oboru

Matematická analýza a lineární algebra

a z jednoho předmětu odborného zaměření s možností výběru:

Základy numerické matematiky

Obecná algebra a její aplikace

Analytická mechanika

 

  • na magisterském stupni

ústní část zkoušky z předmětu obecného základu příslušného oboru

Kvantová fyzika

a z předmětu odborného zaměření

Pokročilé geometrické metody fyziky

a z jednoho předmětu odborného zaměření s možností výběru:

Kvantová teorie pole

Lieovy algebry, grupy a aplikace

Statistická fyzika