Granty

VVVS - eviduje publikace, akce (granty, výzkumné záměry a smlouvy) a uznání vědeckou komunitou.

Přehled grantů z jednotlivých let:

2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998,

Granty v VVVS - 2000

Počet záznamů: 19, dotaz trval: s, datum: 2024-07-16T00:00:01.637+02:00

Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:MSM 210000019; Od:1999, do: 2004
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Autor:Tolar, J.; Číslo grantu:MSM 210000018; Od:1999, do: 2004
MEDIPIX Vývoj pixelových detektorů pro detekci fotonů X záření v medicíně
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:2000/5240/C-2; Od:2000, do: 2000
Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu
Autor:Svoboda, V.; Číslo grantu:FNSPE, IPP.CR (EURATOM); Od:2000, do: 2011
Dekoherence v kvantových sítích a činnost hradel
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:IST-1999-13021; Od:2000, do: 2003
MEDIPIX Vývoj pixelových detektorů pro detekci fotonů X záření v medicíně
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:2000/5240/C-2; Od:2000, do: 2002
Konference NEMO
Autor:Štekl, I.; Číslo grantu:05-2-0986; Od:2000, do: 2003
Exkurze studentů
Autor:Janout, Z.; Číslo grantu:10-0-1026; Od:2000, do: 2002
Výzkum slabých interakcí při nízkých energiích
Autor:Štekl, I.; Číslo grantu:10-0-1026; Od:2000, do: 2003
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:06-4-1036; Od:2000, do: 2002
Internacionalizace projektové výchovy studentů a doktorandů v Dopplerově ústavu
Autor:Tolar, J.; Číslo grantu:300013304; Od:2000, do: 2000
Dvojitý beta rozpad 100Mo
Autor:Vála, L.; Číslo grantu:300010304; Od:2000, do: 2000
Koincidenční instrumentální neutronová aktivační analýza
Autor:Ndiaye, I.; Číslo grantu:300010204; Od:2000, do: 2000
Studium atomového jádra 159 Gd pomocí reakcí 158 Gd(n,gama)159Gd(d,p)159Gd a 160Gd(d,t)159Gd
Autor:Granja, C.; Číslo grantu:300010104; Od:2000, do: 2000
Modely teorie pole a teorie strun a jejich symetrie
Autor:Hlavatý, L.; Číslo grantu:1003/G4; Od:2000, do: 2000
Modernizace laboratoře praktické výuky pro studenty ČVUT FJFI
Autor:Janout, Z.; Číslo grantu:1002/H; Od:2000, do: 2000
CERN - RD 49
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:RPC RD49; Od:1999, do: 2002
Kontakt s CERN
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:ME 238; Od:1998, do: 2000
Aktuální problémy matematiky a matematické fyziky
Autor:Tolar, J.; Číslo grantu:KSK1019601; Od:1996, do: 2000