web JCF

web MF 2

web FPTF

web QT 2

Úspěch Karolíny Syrokvaš na Česko-slovenské studentské vědecké konferenci ve fyzice

Karolina Syrokvas a Aleksaj Gaj Large
Studentka Jaderné a částicové fyziky Bc. Karolína Syrokvaš získala první místo v sekci Jaderná a subjaderná fyzika na Česko-slovenské studentské vědecké konferenci ve fyzice na půdě Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě. Ve finále ve dnech 26. - 27. května 2022 uspěla s prací Systematická nepřesnost složení kosmického záření interpretovaného z měření hloubek maxim spršek různými Monte Carlo generátory.

Karolíně, spolu s dalšími úspěšnými studenty fakulty, pogratuloval děkan doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.

Studenti Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské se této soutěže účastní pravidelně a úspěšně - od roku 2014 se v kategorii Jaderná a částicová fyzika umístili na stupních vítězů každý rok, z toho 4krát na prvním místě.