Konference, Studium a praxe v zahraničí

Konference

  • EPS Conference on Plasma Physics - návod Jak se jede na EPS? včetně použitých dokumentů a registračních formulářů.

Formální záležitosti cestování studentů (ve výstavbě)

Studenti všech typu studia musí mít vyplněnou smlouvu. /Netýká se studentů, kteří jsou na FJFI zároveň v pracovním poměru./
Ostatní formuláře jsou na Infotaji. Frekventované formuláře pro zahraniční cestu:

Frekventované formuláře pro domácí cestu:

Další užitečnosti:


Studium a praxe v zahraničí


Aktuální akce:

  • NEW: Červen 2020: 15th Kudowa Summer School
  • NEW: Březen 2020 (poslat abstrakt do 15. 12. 2019): XII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS "TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT""TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"; pozvánka; přihláška
  • NEW: 3. - 6. 3. FuseNet PhD Event Padova, registration
  • APPLAuSE - Advanced Program in Plasma Science and Engineering Call for Applications for 11 Individual Doctoral Fellowships, info
  • Letní školy o fúzi, které jsou doporučovány zejména studentům magisterského studia a doktorandům - mohou žádat o podporu z grantu EU, který spravuje konsorcium FUSENET. To je výrazně zlevní, zpravidla ale pouze pro vybrané studenty. O této podpoře se již přímo na svých stránkách zmiňují letní školy v Německu IPP Summer University on Plasma Physics and Fusion Research (více fyzikální), International School on Fusion Technologies (více inženýrská). Zatím fakticky není jisté, které letní školy podporu FUSENET získají, ale u těchto dvou to vzhledem k jejich vysoké kvalitě všichni očekávají. Zároveň (zejména pro mladší) velmi doporučujeme prakticky zaměřenou letní školu SUMTRAIC na tokamaku COMPASS na konci srpna. Katedra fyziky se bude snažit finančně podpořit doplatkem (na cestu apod.) v prvé řadě ty studenty, kteří získají výše uvedenou slevu od organizátora letní školy. Další školy v oboru fyziky plazmatu a MCF: ITER letos v Austinu v USA, Kudowa v Polsku, Kiten v Bulharsku, Culham Summer School, ... viz např http://ieee-npss.org/directory-of-plasma-conferences/. V případě zájmu o letní školu v oboru inerciální fúze se prosím obracejte přímo na pana profesora Jiřího Limpoucha. Dalšími hledisky, podle kterých se bude rozhodovat o případné podpoře katedry na letní cesty bude prospěch studenta a jeho dosažené vzdělání.
  • Dále se v příštím roce uskuteční například polsko-francouzská letní škola zaměřená na diagnostiku plazmatu, 2 letní školy v Rusku a jedna v Indii, viz stránky ITER. Pokud nemáte k dispozici jiný způsob financování (školní projekty, projekty vašeho výzkumného pracoviště, atd.), můžete požádat organizaci FuseNet o individuální podporu - podle dokumentu. V případě dotazů kontaktujte Ondřeje Fickera nebo Jana Mlynáře.

Proběhlé akce:

 


Komentáře studentů k možnostem zahraničních stáží:

  • Ondřej Kudláček, podzim 2009: V současné době má ČVUT jen velmi málo vhodných partnerských škol, přes které by mohl student zaměření FTTF vyjet do zahranicí na kratší dobu (tj. 1 nebo 2 semestry). Zkusil jsem se proto zastavit v Evropské kanceláři Odboru pro mezinárodní vztahy (viz. http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/studium-v-zahranici/erasmus) a zjistit, zda by se s tím dalo něco udělat. Bylo mi řečeno, že je možné dojednat partnerskou dohodu o výměně studentů na úrovni katedry, tj. pokud by měl někdo z našeho zaměření zájem vyjet, je možné domluvit se s institucí, která nabízí podobný studijní program a podepsat dohodu o výměně studentů. Rektorát to prý podporuje a neklade překážky, nicméně iniciativa a veškeré dojednávání je na nás. Na následující akademický rok je nutné dohodu uzavřít nejdéle v termínu podání přihlášek na program Erasmus (obvykle začátek prosince). Ve výjimečných případech jsou prý ochotni počkat do konce prosince. Je proto potřeba začít s dojednáváním hodně brzy. Pokud by měl někdo zájem tohoto způsobu výjezdu využít, doporučuji zjistit detaily co nejdříve na Odboru pro mezinárodní vztahy, informace mnou podané mohou být nepřesné.