web JCF

web MF 2

web FPTF

web QT 2

Roman Lavička získal Cenu Wernera von Siemens za dizertační práci

siemens 4622Ve čtvrtek 19. května 2022 proběhlo již po čtyřiadvacáté udílení Cen Wernera von Siemens. Třetí místo v kategorii nejlepší dizertační práce získal Roman Lavička za práci Ultra-Peripheral Collisions at ALICE / Ultraperiferní srážky na experimentu ALICE. Kromě diplomu dostal také odměnu 20 tisíc korun, stejnou pak i jeho školitel prof. Jesus Guillermo Contreras Nuno z Katedry fyziky FJFI.

Ceny Wernera von Siemense uděluje český Siemens nejlepším studentům, pedagogům a mladým vědcům. Nezávislé poroty vybraly z 568 přihlášek nejlepší práce, projekty a osobnosti z oblasti technických a přírodovědných oborů v osmi kategoriích: nejlepší výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce a nejlepší pedagogický pracovník. Spolu se studenty získávají odměnu i vedoucí a školitelé jejich prací. Ocenění byla i letos udělena za překonání překážek ve studiu, za vynikající kvalitu ženské vědecké práce, za absolventskou práci na téma Průmysl 4.0. a absolventskou práci na téma chytrá infrastruktura a energetika.