web JCF

web MF 2

web FPTF

web QT 2

Marek Matas získal Cenu Josefa Hlávky

awardCena Josefa Hlávky je udílena mladým vědcům, kteří prokázali mimořádné dovednosti a kreativitu v jejich oborech.

Marek Matas, absolvent doktorského studia v oboru Jaderné inženýrství, získal cenu za rok 2020 za jeho příspěvek vysokoenergetické kvantové chromodynamice. Za pomoci nelineárních evolučních rovnic spočítal gluonovou strukturu protonu a obdržel tak jeho "3D sken". Své předpovědi poté ověřil výsledky z urychlovačových experimentů a zveřejnil je k volnému užití v zainteresované komunitě.