Granty

VVVS - eviduje publikace, akce (granty, výzkumné záměry a smlouvy) a uznání vědeckou komunitou.

Přehled grantů z jednotlivých let:

2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998,

Granty v VVVS - 2003

Počet záznamů: 14, dotaz trval: s, datum: 2024-07-22T00:00:01.510+02:00

Podpora internacionalizace studia na FJFI v zaměřeních matematického inženýrství
Autor:Tolar, J.; Číslo grantu:CTU0317314; Od:2003, do: 2003
Konference MEDEX´03 - jaderné maticové elementy ve fyzikální teorii a experimentech
Autor:Štekl, I.; Číslo grantu:CTU0315014; Od:2003, do: 2003
Multidetektorová aparatura TGV II pro studium dvojitého beta rozpadu 106Cd
Autor:Čermák, P.; Číslo grantu:CTU0310214; Od:2003, do: 2003
Studim indukované radioaktivity ve vnitřním detektoru a JF stínění
Autor:Bědajánek, I.; Číslo grantu:CTU0310114; Od:2003, do: 2003
Vědecká výchova studentů matematické fyziky
Autor:Tolar, J.; Číslo grantu:2509/G6; Od:2003, do: 2003
Internacionalizace vědecké výchovy studentů
Autor:Chadzitaskos, G.; Číslo grantu:2507/G6; Od:2003, do: 2003
Anomální difúze části plazmatu v elektrostatické turbulenci a systémech s magnetickými ostrovy
Autor:Svoboda, V.; Číslo grantu:IAA1043201; Od:2002, do: 2004
Nelineární zobrazení a kvantové informace
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:GA202/01/0318; Od:2001, do: 2003
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:MSM 210000019; Od:1999, do: 2004
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Autor:Tolar, J.; Číslo grantu:MSM 210000018; Od:1999, do: 2004
Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu
Autor:Svoboda, V.; Číslo grantu:FNSPE, IPP.CR (EURATOM); Od:2000, do: 2011
Dekoherence v kvantových sítích a činnost hradel
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:IST-1999-13021; Od:2000, do: 2003
Konference NEMO
Autor:Štekl, I.; Číslo grantu:05-2-0986; Od:2000, do: 2003
Výzkum slabých interakcí při nízkých energiích
Autor:Štekl, I.; Číslo grantu:10-0-1026; Od:2000, do: 2003