Grants

VVVS - records publications, grants and other scientific accomplishments. Here is a overview of publications from each year:

Overview of grants from each year:

2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998,

Granty v VVVS - 2024

Počet záznamů: 42, dotaz trval: s, datum: 2024-07-14T00:00:02.221+02:00

Workshop JČF 2024
Autor:Hubáček, Z.; Číslo grantu:SVK 41/24/F4; Od:2024, do: 2024
The 32nd Student Conference "Winter School on Mathematical Physics"
Autor:Hrivnák, J.; Číslo grantu:SVK 40/24/F4; Od:2024, do: 2024
Sedmý miniworkshop difrakce, ultraperiferních srážek a korelací
Autor:Contreras, J.; Číslo grantu:SVK 39/24/F4; Od:2024, do: 2024
16th Student Workshop - School on Plasma Physics
Autor:Břeň, D.; Číslo grantu:SVK 38/24/F4; Od:2024, do: 2024
Particle physics workshop: from STAR to EIC
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:SVK 37/24/F4; Od:2024, do: 2024
Vývoj nanokompozitního scintilátoru pro detektor radiace
Autor:Zabloudil, V.; Číslo grantu:SGS24/145/OHK4/3T/14; Od:2024, do: 2026
Studium ubíhajících elektronů na tokamaku GOLEM
Autor:Lobko, L.; Číslo grantu:SGS24/144/OHK4/3T/14; Od:2024, do: 2026
Návrh detekčních systémů pro Electron Ion Collider
Autor:Adam, J.; Číslo grantu:SGS24/143/OHK4/3T/14; Od:2024, do: 2026
Jetová fyzika v experimentu ATLAS na urychlovači LHC
Autor:Zaplatílek, O.; Číslo grantu:SGS24/064/OHK4/1T/14; Od:2024, do: 2024
Frequency-resolved fast single-photon sensitive camera for quantum-assisted optical interferometry
Autor:Kulkov, S.; Číslo grantu:SGS24/063/OHK4/1T/14; Od:2024, do: 2024
Rozvoj a modernizace opor výuky fyziky na FJFI ČVUT v Praze
Autor:Myška, M.; Číslo grantu:; Od:2024, do: 2024
Investice pro VI CERN-CZ
Autor:Rojas Torres, S.; Číslo grantu:CZ.02.01.01/00/23_015/0008198; Od:2024, do: 2026
Luminosity detektor pro velkou výzkumnou infrastrukturu BNL-CZ
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:CZ.02.01.01/00/23_015/0008155; Od:2024, do: 2026
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast České republiky - OP III.
Autor:Chaloupka, P.; Číslo grantu:CZ.02.01.01/00/23_015/0008181; Od:2024, do: 2026
FJFI - Arvind Khuntia
Autor:Khuntia, A.; Číslo grantu:; Od:2022, do: 2024
Posunutí limitů pátrání po lehkých částicích temné hmoty
Autor:Matas, M.; Číslo grantu:GN24-10876I; Od:2024, do: 2027
FJFI - Sara Abbasi
Autor:Abbasi, S.; Číslo grantu:; Od:2022, do: 2024
Gradovaná diferenciální geometrie a její aplikace
Autor:Vysoký, J.; Číslo grantu:GF24-10031K; Od:2024, do: 2026
EUROPEAN PHOTONIC QUANTUM COMPUTER
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:SEP-210935481; Od:2024, do: 2026
Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon Europe through a joint programme of the members of the EUROfusion consortium
Autor:Svoboda, V.; Číslo grantu:; Od:2021, do: 2025
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast České republiky
Autor:Chaloupka, P.; Číslo grantu:LM2023060; Od:2023, do: 2026
Brookhavenská národní laboratoř – účast České republiky
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:LM2023034; Od:2023, do: 2026
Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN
Autor:Contreras, J.; Číslo grantu:LM2023040; Od:2023, do: 2026
Výzkum základních stavebních kamenů hmoty s využitím špičkových technologií
Autor:Hubáček, Z.; Číslo grantu:CZ.02.01.01/00/22_008/0004632; Od:2024, do: 2028
Národní centrum pro letectví a kosmonautiku - 1.rozvojový projekt TN02000009/02 Radiation - hard microelectronics for space
Autor:Marčišovský, M.; Číslo grantu:TN02000009/02; Od:2023, do: 2028
Výzkum a vývoj radiačně odolných polovodičových řešení
Autor:Marčišovský, M.; Číslo grantu:TK05020011; Od:2023, do: 2025
IIS zdravotník-pacient
Autor:Chaloupka, P.; Číslo grantu:FW06010667; Od:2023, do: 2025
Kvantové algoritmy a jejich simulace na různých patformách
Autor:Novotný, J.; Číslo grantu:SGS22/181/OHK4/3T/14; Od:2022, do: 2024
Výzkum pokročilých technik pro laserem řízené plazmové urychlovače
Autor:Myška, M.; Číslo grantu:SGS22/180/OHK4/3T/14; Od:2022, do: 2024
Studium husté jaderné hmoty - experiment CBM
Autor:Chaloupka, P.; Číslo grantu:SGS22/179/OHK4/3T/14; Od:2022, do: 2024
Struktury, metody a aplikace matematické fyziky
Autor:Hrivnák, J.; Číslo grantu:SGS22/178/OHK4/3T/14; Od:2022, do: 2024
Fenomenologické modely silných interakcí při vysokých energiích
Autor:Čepila, J.; Číslo grantu:SGS22/177/OHK4/3T/14; Od:2022, do: 2024
Studium základních vlastností QCD detektorem ALICE
Autor:Contreras, J.; Číslo grantu:SGS22/176/OHK4/3T/14; Od:2022, do: 2024
Výzkum udržení plazmatu magnetickým polem v tokamaku
Autor:Břeň, D.; Číslo grantu:SGS22/175/OHK4/3T/14; Od:2022, do: 2024
Studium vlastností jaderné hmoty na experimentu STAR
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:SGS22/174/OHK4/3T/14; Od:2022, do: 2024
Studium kvark gluonového plazmatu a podmínek jeho vzniku
Autor:Trzeciak, B.; Číslo grantu:GA23-07499S; Od:2023, do: 2025
Vícečásticová kvantová dynamika na grafech a hypergrafech - teorie a aplikace
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:GA23-07169S; Od:2023, do: 2025
Czech National Quantum Communication Infrastructure
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:SEP-210812928; Od:2023, do: 2026
DigiQ
Autor:Gábris, A.; Číslo grantu:SEP-210825313; Od:2022, do: 2026
Hmota v extrémních podmínkách a relativistické srážky těžkých iontů
Autor:Tomášik, B.; Číslo grantu:GA22-25026S; Od:2022, do: 2024
Projevy saturace s novou úrovní přesnosti pro budoucí elektron-iontové urychlovače
Autor:Čepila, J.; Číslo grantu:GA22-27262S; Od:2022, do: 2024
European Master of Science in Nuclear Fusion and Engineering Physics
Autor:Mlynář, J.; Číslo grantu:610557-EPP-1-2019-1-FR-EPPKA1-JMD-MOB; Od:2020, do: 2026