Okruhy SZZ JČF

 

Státní závěrečné zkoušky oboru JČF zahrnují:

 

  • obhajobu bakalářské / diplomové práce
  • prezentaci písemných posudků vedoucího práce a alespoň jednoho oponenta s návrhy klasifikace práce
  • na bakalářském stupni

ústní část zkoušky z předmětu obecného základu příslušného oboru

Klasická fyzika

a z jednoho předmětu odborného zaměření

Subatomová fyzika

 

  • na magisterském stupni

ústní část zkoušky z předmětu obecného základu příslušného oboru

Částicová fyzika

a z předmětu odborného zaměření

Experimentální metody

a z jednoho předmětu odborného zaměření s možností výběru:

Obecná teorie relativity

Fyzika těžkých iontů

Urychlovače částic