HEP-lab

Společná laboratoř pro přístrojové vybavení experimentů fyziky vysokých energií (HEP).

     heplab03                                  heplab02.png           heplab01

V současné době sdružuje tři směry vývoje detektorů částic pro experimenty:

Zaměřujeme se na vývoj a testování komponent detektorů a charakterizaci vlastností materiálů se zvláštním zaměřením na kombinovanou technologii scintilátorů a křemíkových fotonásobičů (SiPM). Zastáváme vedoucí úlohu při návrhu a konstrukci detektoru FSD (Forward spectator detector) pro experiment CBM v laboratoři GSI a také při vývoji přístrojů pro měření svítivosti a značení elektronů pro projekt ePIC v Brookhavenské národní laboratoři (BNL).

Vyvinuli jsme také a udržujeme dopředný difrakční detektor (FDD) v detektoru ALICE v laboratoři CERN. Jedná se o jeden ze tří subsystémů spouštěče rychlých interakcí (FIT). Detektor FDD se skládá ze dvou stanic tvořených dvěma vrstvami plastových scintilátorů, rozdělených do čtyř kvadrantů. Každý kvadrant má dvě tyče s posunem vlnové délky (WLS), které jsou prostřednictvím svazku průhledných optických vláken připojeny k jednotlivým fotonásobičům (PMT). FDD umožňuje efektivně identifikovat difrakční a ultraperiferální události hadronových srážek.