Kvantová informace a komunikace

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Kvantové technologie

Předmět:  Kvantová informace a komunikace

Předměty vztahující se k okruhům:

 • 02KIK Quantum Information and Communication

 

 1. Kvantová informace – qubit, čisté a smíšené stavy, Blochova sféra, von Neumannova entropie

 2. Kvantový registr – výpočetní báze, separabilní a provázané stavy, Schmidtův rozklad, entropické míry provázání

 3. Kvantové provázání jako zdroj – Bellovy stavy, Bellovy nerovnosti, kvantová teleportace

 4. Kvantový přenos klíče - protokol BB84, bezpečnost a omezení kvantového přenosu klíče, kvantová teleportace a kvantové opakovače

 5. Model kvantového počítání pomocí bran – základní kvantové brány – jednoqubitové rotace a CNOT, výpočetní univerzálnost, Grayův kód

 6. Diskrétní množina univerzálních hran – Z-Y rozklad, aproximace libovolné jednoqubitové brány

 7. Deutschův a Deutschův-Jozsův algoritmus, výpočetní složitost a asymptotické škálování algortimů

 8. Groverův vyhledávací algoritmus – jeden a více označených prvků, asymptotické škálování

 9. Kvantová Fourierova transformace, kvantový odhad fáze, Shorův algoritmus

 10. Kvantové operace, CPTP zobrazení a Krausova reprezentace

 11. Steinspringovo prodloužení, depolarizační, rozfázovací a tlumící kanál

 12. Zobecněná měření – POVM měření, jednoznačná diskriminace kvantových stavů, Naimarkovo rozšíření

 13. Kvantová korekce chyb – bit-flip a phase-flip kódy, Shorův kód

 14. Realizace kvantových počítačů – fotonické a supravodivé qubity

 15. Kvantové počítání založené na měření – teleportace kvantových bran, výpočetní náročnost