02TSFA - Termodynamika a statistická fyzika

Vyučující: prof. Ing. Igor Jex, DrSc.

Příklady: sbírka ke cvičenísada příkladů