Statistická fyzika

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Matematická fyzika

Předmět: Statistická fyzika

Předměty vztahující se k okruhům:

  • 02VPSF Vybrané partie ze statistické fyziky a termodynamiky

 

1) Fázový prostor, rozdělovací funkce, použití, základní úloha statistické fyziky
2) Liouvilleův teorém a jeho důsledky
3) Nejpravděpodobnější rozdělení, definice entropie, základní vlastnosti a vztahy
4) Partiční suma a její použití
5) Kanonický soubor a fyzika ideálního plynu
6) Grandkanonický soubor, chemický potenciál, chemický potenciál ideálního plynu 7) Ekvipartiční teorém
8) Korigovaná Maxwellova statistika
9) Bosony, definice, základní vztahy, chování při nízkých teplotách
10) Fermiony, definice, základní vztahy, chování při nízkých teplotách
11) Záření absolutně černého tělesa
12) Tepelná kapacita krystalů – Dulong-Petitův zákon, Einsteinův model
13) Tepelná kapacita krystalů – Debyeův model