Obecná teorie relativity

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Jaderná a částicová fyzika

Předmět: Obecná teorie relativity

Předměty vztahující se k okruhům:

  • 02GTR Obecná teorie relativity

 

1. Einsteinův princip ekvivalence,
setrvačná hmotnost a gravitační hmotnost; experimenty zaměřené na jejich porovnání; formulace principu ekvivalence; lokálně inerciální soustavy
 
2. Zakřivené prostory ve více rozměrech,
Riemannovy prostory; metrika; kovariantní derivace; Christoffelovy symboly; tenzory; geodetiky
 
3. Einsteinova rovnice
Riemannův tenzor křivosti; tenzor energie a hybnosti; Einsteinova rovnice
 
4. Schwarzschildova geometrie
odvození Schwartzschildovy metriky; Birkhoffův teorém; geodetiky v Schwartzschildově metrice; trajektorie fotonu
 
5. Experimentální testy obecné teorie relativity
gravitační posuv frekvence světla; precese Merkuru; gravitační odklonění světla; gravitační čočky
 
6. Černé díry
horizont událostí; gravitační kolaps; slapové síly; Kruskalovy souřadnice a Kruskalovy diagramy
 
7. Kerrova geometrie
Kerrova metrika; struktura Kerrovy černé díry; strhávání inerciálních soustav
 
8. Gravitační vlny
Einsteinova rovnice pro slabá pole; kalibrační transformace; gravitační vlny ve vakuu; zdroje gravitačních vln
 
9. Friedmanova-Robertsonova-Walkerova geometrie
kosmologický princip; Friedmanova-Robertsonova-Walkerova metrika; geodetiky v FRW metrice; kosmologický rudý posuv; Hubbleovy parametry
 
10. Kosmologické modely
složky kosmologické tekutiny; kosmologické parametry; evoluce škálovacího parametru; analytické kosmologické modely