Obecná teorie relativity

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Jaderná a částicová fyzika

Předmět: Obecná teorie relativity

Předměty vztahující se k okruhům:

 • 02GTR Obecná teorie relativity

 

 1. Einsteinův princip ekvivalence, setrvačná hmotnost a gravitační hmotnost; lokálně inerciální soustava

 2. Riemannovy variety, souřadnice, metrika, souřadnicová a duální báze, vektory, kovariantní a kontravariantní složky

 3. Kovariantní derivace, Christoffelovy symboly, paralelní přenos, geodetiky

 4. Riemannův tenzor křivosti

 5. Tenzor energie a hybnosti (obecně i formulace pro prach a pro tekutinu)

 6. Einsteinovy rovnice (základní kroky odvození)

 7. Schwarzschildova metrika, její základní symetrie, Birkhoffův teorém

 8. Experimentální testy obecné teorie relativity (precese perihelia Merkuru, gravitační

  posuv frekvence světla, gravitační odklonění světla)

 9. Kosmologický princip, geometrie Friedmanna-Robertsona-Walkera, Hubbleův

  parametr

 10. Einsteinovy rovnice pro slabé pole, kalibrační transformace, gravitační vlny ve vakuu

 11. Generování gravitačních vln, přiblížení kompaktního zdroje, polarizace