Urychlovače částic

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Jaderná a částicová fyzika

Předmět: Urychlovače částic

Předměty vztahující se k okruhům:

  • 02UC12 Urychlovače částic 1 a 2

 

1. Elektrostatické urychlovače
elektronové/iontové – kladné/záporné ionty; tandemové urychlovače; generátory vysokého napětí – van de Graaf, Marx, Cockroft-Walton; elektronové mikroskopy
 
2. Radiofrekvenční urychlovače
elektronové/iontové; lineární/kruhové; vlnovody – stojatá vlna/postupná vlna
 
3. Zdroje záření
synchrotrony; lasery na volných elektronech; přechodové záření; Smithovo-Purcellovo záření; koherentní/nekoherentní
 
4. Laserové urychlovače
laserové systémy; inverzní FEL; dielektrické urychlovače; přímé laserové urychlování; urychlování plazmovou vlnou; iontové urychlovače; plazmová částicová optika
 
5. Zdroje částic
elektronové dělo – termická emise; tunelová emise; fotokatody; zdroje iontů
 
6. Částicová optika
elektrostatické čočky; magnetické čočky; maticová interpretace; FODO mříž/transport svazku; aberace; chromaticita; prostorový náboj
 
7. Charakterizace svazků
měření náboje; energie; profilu svazku; polohy svazku; monitor ztráty svazku
 
8. Polarizované svazky
generace; polarizace – Siberian snakes; charakterizace svazku
 
9. Chlazení svazků
elektronové; stochastické; laserové
 
10. Aplikace urychlovačů
protonová/iontová terapie; výroba polovodičů; svařování; výroba radionuklidů; transmutace radionuklidů