Mechanika materiálů

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám bakalářského studia

Obor: Fyzika plazmatu a termojaderné fúze

Předmět: Mechanika materiálů

Předměty vztahující se k okruhům:

  • 14TEM Technická mechanika
  • 14DYLS Dynamika lineárních soustav
  • 14EME1 Elastomechanika 1
  • 14FKO Fyzika kovů
  • 14ZZKS Zkoušení a zpracování kovů a slitin
 
1. Vnitřní statické účinky, kloubové soustavy.
 
2. Pasivní odpory -statika se třením.
 
3. Deformace a napjatost v tělese, prostý tah a tlak, Hookův zákon.
 
4. Elastická napjatost a deformace při prostém rovinném a prostorovém ohybu, diferenciální rovnice ohybové čáry, staticky neurčité případy.
 
5. Pohybové rovnice dynamických systémů.
 
6. RTG, elektronová a neutronová difrakce, interakce záření se vzorkem, Braggova rovnice.
 
7. Fázové diagramy, krystalizace binární slitiny, segregace, růst dendritů.
 
8. Mikrostruktura materiálů, poruchy krystalové mříže, difúze v kovech a slitinách.
 
9. Mechanismy plastické deformace, deformační zpevnění, křivka zpevnění monokrystalů, zpevňovací křivky polykrystalů.
 
10. Charakterizace strukturních a mechanických vlastností.