Doktorand Marek Matas získal Becquerelovu cenu za rok 2020

Zveřejněno: středa 22. červenec 2020 Napsal Jan Čepila

EVAK0837

Student doktorského studia KF FJFI, Marek Matas, získal ve čtvrtek 2.7.2020 první místo ve francouzské ceně Becquerel, která oceňuje nejlepší výsledky mladých vědců na poli jaderné fyziky. Marek porotu zaujal svým výzkumem "Fenomenologie kvantové chromodynamiky vysokých energií", jeho relevancí pro urychlovačové experimenty budoucnosti, spoluprací se světovými špičkami a publikacemi v mezinárodních impaktovaných žurnálech. Cena zahrnuje finanční stipendium a měsíční stáž na libovolné francouzské instituci dle výběru laureáta.